การสอบ กำหนดการ สถานะ ออกสอบโดย
Pre-Test สอบ ก.พ. ภาค ก. 1 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 เปิดรับสมัคร
ดร. ภัครดา แสนสุขสม (หลี)
Pre-Test เตรียมความพร้อม นสต. 10 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 เปิดรับสมัคร
Four Army
จำลองการสอบออนไลน์เสมือนจริงทั้งจำนวน รูปแบบ และเวลาสอบ
มีทีมอาจารย์ระดับคุณภาพเป็นผู้ออกข้อสอบและเฉลย
มีการไลฟ์สดเฉลยข้อสอบและเปิดให้ถามตอบผ่านกลุ่มปิด