การสอบ กำหนดการ สถานะ ออกสอบโดย
ลงทะเบียน PRE-TEST ก.พ. ภาค ก ข้อสอบออนไลน์ โดย Se-ed x Infopress20 พฤษภาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567เปิดลงทะเบียน
นายกิตินันท์ พลสวัสดิ์ (บก.โจ้) และคณะ
จำลองการสอบออนไลน์เสมือนจริงทั้งจำนวน รูปแบบ และเวลาสอบ
มีทีมอาจารย์ระดับคุณภาพเป็นผู้ออกข้อสอบและเฉลย
มีการไลฟ์สดเฉลยข้อสอบและเปิดให้ถามตอบผ่านกลุ่มปิด